ติวเตอร์ฝนริน

ชื่อ: ติวเตอร์ฝนริน เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เตรียมอุดมศึกษา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.07 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: รัฐศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ณัฐประศาสนศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 2.98 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิต วิทย์ ประถมถึงม.ต้น รูปแบบการสอน: ชีท และเน้นแบบฝึกหัด ให้เกิดความเข้าใจที่แท้จริง เน้นจุดอ่อน เสริมจุดแข็ง และเป็นกันเอง ประสบการณ์การสอน: ติวนักเรียนเข้าม.1รร.ชั้นนำ สอนคณิตนักเรียนม.ต้น รร.ชั้นนำ หมายเหตุ: ถ้านักเรียนให้สอน สยาม หรือจุฬาจะดีมาก