ติวเตอร์จ๊ะจ๋า

ชื่อเล่น: จ๊ะจ๋า เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 2.73 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: เกษตรศาสตร์ คณะ: เศรษฐศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เศรษฐศาสตร์(ภาคภาษาอังกฤษ) GPA (ปริญญาตรี): 2.78 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ อนุบาล-มัธยม4 ภาษาอังกฤษ อนุบาล-สอบเข้ามหาวิทยาลัย รูปแบบการสอน: พี่สอนน้อง สามารถให้คำปรึกษาด้านการเรียนการสอบเข้า ประสบการณ์การสอน: เคยสอนภาษาอังกฤษนักศึกษาผู้มีพื้นฐานอ่อน จากเกรดcได้เป็นเกรดA