ติวเตอร์ก๊อท

ชื่อเล่น: ก๊อท เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.75 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): วิศวสำรวจ GPA (ปริญญาตรี): 2.5 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ประถม ม.ต้น ม.ปลาย รูปแบบการสอน: สอนเน้น คอนเซป มากกว่า การท่องสูตร ท่องจำ จาก basic ไปสู่ advance ประสบการณ์การสอน: 3 ปี