ติวเตอร์Sine

ชื่อเล่น: Sine เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: องครักษ์ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.70 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: ศรีนครินทรวิโรฒ คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เคมี GPA (ปริญญาตรี): 3.08 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ ป 1-6 สอนรำไทย บุคคลทั่วไป ภาษาไทย ป1-4 รูปแบบการสอน: สอนสนุก เป็นกันเอง เสริมเทคนิคลัดให้เข้าใจง่าย ประสบการณ์การสอน: คณิต ป1-6 รำไทย ความสามารถพิเศษ: คิดเลขเร็ว รำไทย