ติวเตอร์เฟิร์น

ชื่อ: ติวเตอร์เฟิร์น เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สตรีนครสวรรค์ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.81 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหิดล คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เคมี GPA (ปริญญาตรี): 2.85 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิต วิทย์ ประถม ม.ต้น เลขและเคมีม.ปลาย รูปแบบการสอน: เน้นความเข้าใจฝึกทำโจทย์ สบายๆ ไม่กดดัน ประสบการณ์การสอน: เป็นติวเตอร์สอนมามากกว่า2ปีแล้ว