ติวเตอร์โมเช่

ชื่อ: ติวเตอร์โมเช่ เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เทพศิรินทร์ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.79 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ชีววิทยา วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิทยาศาสตร์ ตั้งแต่อนุบาลถึงมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ตั้งแต่อนุบาลถึงมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 เคมี มัธยม รูปแบบการสอน: สอนให้น้องเข้าใจConcept และสามารถทำโจทย์ได้ ประสบการณ์การสอน: ประวัติเคยสอน โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี – วิทยาศาสตร์ ม.1เคยสอน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ นนทบุรี – เคมี ม.4 ม.5 ห้อง Gifted …

ติวเตอร์โมเช่ Read More »