ติวเตอร์นุ่น

ชื่อเล่น: นุ่น เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.5 ระดับการศึกษา: ปริญญาโท ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ชีววิทยา GPA (ปริญญาตรี): 3.2 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: วิทยาศาสตร์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ประถม มัธยมต้น รูปแบบการสอน: มีการเตรียมการสอนให้สอดคล้องกับพื้นฐานของผู้เรียน ประสบการณ์การสอน: 10 ปี สอนพิเศษตามบ้าน ระดับมัธยมต้น โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ อัสสัมชัญ เทพศิรินทร์ ศึกษานารี ระดับมัธยมปลาย โรงเรียนสาธิตมศว ความสามารถพิเศษ: กีฬา …

ติวเตอร์นุ่น Read More »