ติวเตอร์พี

ชื่อเล่น: พี เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เลยพิทยาคม แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.48 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหิดล คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): คณิตศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 3.38 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ ม.ต้นและ ม.ปลาย, Calculus รูปแบบการสอน: สอนนิยานและทฤษฎีให้ผู้เรียนเข้าใจและนำโจทย์ตัวอย่างให้ผู้เรียนเข้าใจมากขึ้น ประสบการณ์การสอน: GRE Math Time Series Analysis ข้อสอบเตรียมช่างทหาร คณิตศาสตร์ ม. 5 inter