ติวเตอร์บีอา

ชื่อเล่น: บีอา เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สตรีภูเก็ต แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.8 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ คณะ: ภาษาจีน สาขา(วิชาเอก): ภาษาจีน GPA (ปริญญาตรี): 3.16 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาจีน ทุกระดับชั้น อายุและหลักสูตร รูปแบบการสอน: เน้นสนุกสนาน มีเทคนิคให้จำง่าย จำลองสถานการณ์การใช้งานจริง ความสามารถพิเศษ: ภาษาจีน หมายเหตุ: ลูกครึ่งไทย-จีน สำเนียงเจ้าของภาษาประสบการณ์สอนทั้งในและนอกสถาบันกว่า10ปี