ติวเตอร์มัยจัง

ชื่อเล่น: มัยจัง เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: นวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.53 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: ม.ธรรมศาสตร์ / ม.รามคำแหง คณะ: ศิลปศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ภาษาศาสตร์ / การประเมินผล วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาญี่ปุ่น/ ภาษาเกาหลี / ภาษาฝรั่งเศส / ภาษาอังกฤษ / คณิต อนุบาล- ประถมปลาย (คณิต) ภาษา (ได้ทุกวัย) รูปแบบการสอน: ขึ้นอยู่กับผู้เรียน ภาษา เน้นสนทนา กรณี ใช้เรียน จะเน้น …

ติวเตอร์มัยจัง Read More »