ติวเตอร์เบียร์

ชื่อเล่น: เบียร์ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สามเสนวิทยาลัย แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.89 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหิดล คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ชึววิทยา GPA (ปริญญาตรี): 3.74 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: มหิดล คณะ: วิทยาศาสตร์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ รูปแบบการสอน: เน้นสอนพื้นฐานให้แน่น เพื่อต่อยอดการทำโจทย์ เป็นกันเองกับเด็ก สามารถแสดงความคิดเห็นและถามได้ทุกเรื่อง ประสบการณ์การสอน: สอนตัวต่อตัว 4 ปี สถาบัน 1 ปี ความสามารถพิเศษ: …

ติวเตอร์เบียร์ Read More »