ติวเตอร์ดรีม

ชื่อเล่น: ดรีม เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ตราษตระการคุณ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.95 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): วัสดุศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 2.83 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: เด็กเล็ก ประถม มัธยมต้น รูปแบบการสอน: แล้วแต่ผู้ปกครองกำหนด บางท่าให้สอนตามหนังสือเรียน หรือบางท่านให้สอนตามชีทเสริม และมีแบบฝึกหัดให้ ประสบการณ์การสอน: โอเนตประถม6 วิชาทั่วไปประถม วิชาทั่วไปมัธยม 2 ฟิสิกส์มัธยม 5