ติวเตอร์เรน

ชื่อเล่น: เรน เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เบ็ญจะมะมหาราช แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.11 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: นิติศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): นิติศาสตรฺ GPA (ปริญญาตรี): 2.90 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาอังกฤษ อนุบาล- ม ต้น สังคมศึกษา ประถม-มหาวิทยาลัย รูปแบบการสอน: เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญว่าต้องเนื้อหาทางด้านใด สอนสนุกเป็นกันเอง เน้นความเข้าใจมากกว่าความจำ แต่ต้องจำได้ใช้เป็น ประสบการณ์การสอน: ภาษาอังกฤษ ม 1 ติวเพิ่มเกรด ความสามารถพิเศษ: Certificate of OXFORD International Model United …

ติวเตอร์เรน Read More »