ติวเตอร์เอมมี่

ชื่อเล่น: เอมมี่ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.60 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: ครุศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): จิตวิทยาคู่คณิตศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 3.16 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ประถม 1-6 สอนได้ทุกวิชา มัธยมต้นสอนคณิตศาสตร์ รูปแบบการสอน: สอนเนื้อหาและฝึกทักษะผู้เรียนด้วยแบบฝึกหัด และเน้นติวโจทย์ปัญหาจากข้อสอบต่างๆ ประสบการณ์การสอน: สอนระดับชั้นป.1 และ ป.2 วิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และความรู้รอบตัวที่ควรจะรู้ ป.5 วิชาภาษาอังกฤษ