ติวเตอร์ท๊อป

ชื่อเล่น: ท๊อป เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: กุหลาบวิทยา แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.56 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: ศรีนครินทรวิโรฒ คณะ: คณะสังคมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เอกสังคมศึกษา(กศ.บ. 5 ปี) GPA (ปริญญาตรี): 3.35 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ระดับที่สามารถสอนได้:อนุบาล – มัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านภาษา : ภาษาจีน ด้านภาษา : ภาษาไทย ด้านภาษา : ภาษาอังกฤษ ด้านคำนวณ : คณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ : วิทยาศาสตร์ทั่วไป เตรียมสอบตรง : Gat …

ติวเตอร์ท๊อป Read More »