ติวเตอร์ฝ้าย

ชื่อเล่น: ฝ้าย เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: อัสสัมชัญธนบุรี แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.87 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหิดล (อินเตอร์) คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาอังกฤษ (writing, reading, listening, grammar) รูปแบบการสอน: เน้นให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและ นำไปใช้เองได้ มีรูปแบบการสอนสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่งเกรด และสอบเข้าต่างๆ มีแบบฝึกหัดมากมายจาก textbook ชั้นนำทั้งจาก USA, UK, Australia สามารถสอนได้ตรงตามจุดประสงค์ของผู้เรียน สามารถขยายเวลาการสอนได้ ประสบการณ์การสอน: สอนภาาษาอังกฤษ นร. ชั้นม.4 รร.วัฒนาวิทยาลัยและ อังกฤษ นร. …

ติวเตอร์ฝ้าย Read More »