ติวเตอร์บิวตี้

ชื่อเล่น: บิวตี้ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เฉลิมขวัญสตรี แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.67 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มศว คณะ: ศึกษาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): การประถมศึกษา GPA (ปริญญาตรี): 3.50 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: อนุบาล 1 – ประถม 6 รูปแบบการสอน: เน้นสอนตามความสามารถของเด็ก ประสบการณ์การสอน: ประสบการ์ณฝึกสอน รร สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ฝ่ายประถม จำนวน 1 เทอม ความสามารถพิเศษ: ด้านศิลปะ ภาษาอังกฤษ