ติวเตอร์โอเปิ้ล

ชื่อเล่น: โอเปิ้ล เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: โรงเรียนสารคามพิทยาคม แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.3 ระดับการศึกษา: ปริญญาโท ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): วิศวกรรมโทรคมนาคม GPA (ปริญญาตรี): 2.61 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ ( วิศวกรรมโทรคมนาคม) GPA 3.95 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: อนุบาล ประถม มัธยมต้น มหาวิทยาลัย รูปแบบการสอน: ใจเย็น สอนสนุก มีเทคนิคในการสอนให้น้องๆ มีความสุข อยากเรียนรู้มากขึ้น เพิ่มโจทย์ให้น้องๆ ทำเพื่อความชำนาญ ประสบการณ์การสอน: …

ติวเตอร์โอเปิ้ล Read More »