ติวเตอร์เมฆ

ชื่อเล่น: เมฆ เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ศรีราชา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.85 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): วิศวกรรมพอลิเมอร์ GPA (ปริญญาตรี): 3.17 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล คณะ: วิทยาศาสตร์ ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาเอก ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล คณะ: วิทยาศาสตร์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิทยาศาสตร์ ม.ต้น เคมี ม.ปลาย เคมี มหาวิทยาลัย รูปแบบการสอน: เน้นพื้นฐานให้แน่น สอนให้เข้าใจได้ง่ายและเป็นระบบ ประสบการณ์การสอน: ติวเตอร์ประจำมหาวิทยาลัย …

ติวเตอร์เมฆ Read More »