ติวเตอร์มีมี่

ชื่อเล่น: มีมี่ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 3.62 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: เศรษฐศาสตร์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: – ภาษาอังกฤษ ประถม-มัธยม – คณิตศาสตร์ ประถม รูปแบบการสอน: สอนแบบเน้นความเข้าใจ เน้นทำแบบฝึกหัดและข้อสอบ ฝึกจับเวลาให้น้องๆรู้จักบริหารเวลาในการทำข้อสอบให้เป็น ฝึกให้น้องๆได้ทำข้อสอบในบรรยากาศที่เหมือนจริง เพื่อไม่ให้น้องๆรู้สึกตื่นสนามหรือเกิดปัญหาทำข้อสอบไม่ทัน พี่จะคอยสังเกตจุดบกพร่องหรือข้อที่น้องๆทำผิดบ่อยๆ เพื่อเสริมในส่วนที่น้องยังไม่เข้าใจ และจะสอนพร้อมทั้งให้น้องทำแบบฝึกหัดเพิ่มจนเข้าใจแจ่มชัดและไม่ทำผิดอีก ทั้งนี้พี่จะทำชีทเนื้อหา สรุปสูตรต่างๆในเรื่องไวยากรณ์ และคำศัพท์ที่มักออกข้อสอบบ่อยๆให้น้องๆกลับไปท่อง รวมถึงจะนำข้อสอบชุดเก่าๆมาให้น้องๆได้ฝึกทำ พร้อมทั้งเพิ่มเทคนิค เคล็ดลับในการทำข้อสอบเพื่อให้น้องๆได้ทำข้อสอบอย่างมั่นใจ ด้วยวิธีที่เร็วกว่าและง่ายกว่าค่ะ ประสบการณ์การสอน: – เคยสอนภาษาอังกฤษระดับประถมและมัธยมเพื่อเพิ่มเกรด สอบเข้ามหาวิทยาลัย เช่น TU-GET …

ติวเตอร์มีมี่ Read More »