ติวเตอร์ฟ้า

ชื่อเล่น: ฟ้า เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 3.64 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์ คณะ: จิตวิทยา สาขา(วิชาเอก): การปรึกษา (counseling) GPA (ปริญญาตรี): 3.48 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาอังกฤษ สนทนาทั่วไป และระดับประถม-มัธยม รูปแบบการสอน: ขึ้นอยู่กับความต้องการผู้เรียน ทั้งฟังพูดอ่านเขียน และมีการบ้านให้นักเรียนทุกครั้ง ประสบการณ์การสอน: ภาษาอังกฤษสนทนากลุ่มใหญ่ บ.เบเยอร์ ภาษาอังกฤษ ป.3 ภาษาอังกฤษ สาธิตฯ พัฒน์ฯ ม.4