ติวเตอร์ปานตา

ชื่อเล่น: ปานตา เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ปากคาดพิทยาคม แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.56 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: ครุศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): จิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ (จิตวิทยา/ไทย) GPA (ปริญญาตรี): 3.41 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาไทย อนุบาล-ประถม-ม.ปลาย ภาษาอังกฤษ อนุบาล-ประถม-ม.ต้น คณิตศาสตร์ อนุบาล-ประถม-ม.ต้น สังคม ประถม-ม.ต้น รูปแบบการสอน: บรรยาย อธิบายตามบทเรียน ยกตัวอย่าง เล่าเรื่องให้เข้ากับเนื้อหา พาทำโจทย์ ฝึกวิธีคิด ประสบการณ์การสอน: ภาษาไทย ม.6 ม.3 ภาษาอังกฤษ ม.1 …

ติวเตอร์ปานตา Read More »