ติวเตอร์แอม

ชื่อเล่น: แอม เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สมุทรสาครบูรณะ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 2.96 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): วิศวเครื่องกล ภาคภาษาอังกฤษ(TEPE) GPA (ปริญญาตรี): 2.07 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาไทย พูด อ่าน เขียน ชาวต่างชาติที่เข้าใจภาษาอังกฤษ อังกฤษพื้นฐาน แกรมม่า พูด อ่าน เขียน เน้นคนอ่อนอังกฤษ เลขพื้นฐาน ระดับไม่เกิน ม.6 รูปแบบการสอน: ดูพื้นฐานผู้เรียนและเป้าหมายของผู้เรียนหลังจบครอส เน้นให้เอกสารประกอบการเรียน อธิบายเนื้อหาตามเอกสารและให้ทำเองบางส่วน ประสบการณ์การสอน: สอนหลานทำการบ้าน สอนเพื่อนตอนสอบ ไม่เคยรับจ้างสอนมาก่อน …

ติวเตอร์แอม Read More »