ติวเตอร์นก

ชื่อเล่น: นก เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.9 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: อักษรศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ภาษาไทย GPA (ปริญญาตรี): 3.30 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ภาษาไทยเตรียมสอบชั้นประถม-มัธยม ภาษาอังกฤษชั้นอนุบาล-มัธยมต้น สังคมศึกษาชั้นประถม-มัธยมต้น รูปแบบการสอน: เน้นเตรียมการสอนให้เหมาะสมกับผู้ เรียนแต่ละคน โดยดูพื้นฐานและความต้องการนำไปใช้ สามารถอธิบายได้อย่างใจเย็น เน้นการอธิบายให้เข้าใจถึงที่มาที่ไป แต่หากเป็นส่วนที่จำเป็นต้องจำมักจะหาหลักการจำให้ ประสบการณ์การสอน: สอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น หมายเหตุ: สะดวกสอนสถานที่ใกล้รถไฟฟ้าbtsและ mrt