ติวเตอร์โก้

ชื่อเล่น: โก้ เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ชลราษฎรอำรุง แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.75 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): วิศวกรรมเคมี GPA (ปริญญาตรี): 3.09 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี มัธยมศึกษา รูปแบบการสอน: สอนให้ผู้เรียนเข้าใจพื้นฐานรวมไปถึงการทำโจทย์ ประสบการณ์การสอน: – ความสามารถพิเศษ: เล่นดนตรี, แบดมินตัน, ว่ายน้ำ, การคำนวณ