ติวเตอร์เหมียว

ชื่อเล่น: เหมียว เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: วชิรธรรมสาธิต แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.69 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ: ศิลปศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): จิตวิทยา GPA (ปริญญาตรี): 2.70 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ การบ้านทั่วไป o-net ป.1-ม.3 รูปแบบการสอน: ทำความเข้าใจเนื้อหาก่อนแล้วค่อย อธิบายให้น้องฟังแบบเห็นภาพ และน้องแต่ละคนมีวิธีการสอนที่แตกต่างกันไปเพื่อให้น้องได้รับความรู้ที่มาก ที่สุด รวมไปถึงสังเกตน้องว่าตามบทเรียนทันหรือไม่ รับไหวหรือเปล่า ก็สำคัญในการสอน และไม่สอนให้น้องเครียดเกินไปแต่ได้ความรู้ และเป็นคนช่างสังเกตจะทำให้เรารู้ว่าน้องโอเคกับบทเรียนแค่ไหน ประสบการณ์การสอน: สอนและอธิบายเพื่อนในบทเรียนที่ตนเองถนัด และเชื่อว่าจะสอนน้องได้เพราะเราเคยไม่เก่งมาก่อน ย่อมเข้าใจวิธีการที่จะได้ผล หมายเหตุ: สามารถสอนได้ทั้งโซน …

ติวเตอร์เหมียว Read More »