ติวเตอร์มิ้นท์

ชื่อเล่น: มิ้นท์ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เซนต์โยเซฟบางนา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.30 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เคมีประยุกต์ GPA (ปริญญาตรี): 3.29 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิทยาศาสตร์(ทั่วไป+เน้นเคมี) ม.1-3 คณิตศาสตร์(ทั่วไป) ป.1-6 รูปแบบการสอน: -เน้นความเข้าใจ -ให้เทคนิคการจำ -ยึดรูปแบบตามหนังสือที่น้องใช้เรียน+แบบฝึกหัด+เนื้อหาเพิ่มเติมจากหนังสืออื่นๆ ความสามารถพิเศษ: สามารถอธิบายเป็นภาษาอังกฤษได้ หมายเหตุ: สะดวกสอนแถวสถานที่ติดBTS/เซนทรัลบางนา/อื่นๆ