ติวเตอร์Mai

ชื่อเล่น: Mai เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เซนต์โยเซฟทิพวัล แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.58 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): วิทยาการคอมพิวเตอร์ GPA (ปริญญาตรี): 3.80 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ประถม – ม.ต้น รูปแบบการสอน: สอนการบ้าน, ติวเตรียมสอบเข้า ประสบการณ์การสอน: มีประสบการณ์ในการติวเพื่อนทั้ง กลุ่มในหลายวิชาสมัยเรียน ป.ตรี และมีประสบการณ์ในการสอนงาน ถ่ายทอดงานให้รุ่นน้องในบริษัทหลายโปรเจ็ค