ติวเตอร์โฮม

ชื่อเล่น: โฮม เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 3.6 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ: พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขา(วิชาเอก): บัญชี GPA (ปริญญาตรี): 3.33 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิต ม.ต้น อังกฤษ ทั่วไป บัญชีพื้นฐาน รูปแบบการสอน: ดูวัตถุประสงค์ของผู้เรียน แล้วไปตามนั้น อธิบายมีเหตุผล