ติวเตอร์ต่าย

ชื่อเล่น: ต่าย เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สตรีมหาพฤฒาราม แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 444 ระดับการศึกษา: ปริญญาโท ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: ศิลปศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ภาษาไทย GPA (ปริญญาตรี): 2.98 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: ม.กรุงเทพ คณะ: นิเทศศาสตร์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิชาที่ถนัดสอน : 1.วิชาภาษาไทย ,สังคม ฯลฯ ทุกระดับ 2.วิชาอังกฤษ ระดับอนุบาล – มัธยม 3.วิทยาศาสตร์ ,คณิตศาสตร์ ระดับอนุบาล-ประถม 4.งานhandmadeต่างๆ รูปแบบการสอน: 1.วัดผลความรู้ผู้เรียน 2.อธิบายเนื้อหา …

ติวเตอร์ต่าย Read More »