ติวเตอร์บอล

ชื่อเล่น: บอล เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ราชวินิตบางแก้ว แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาฯ คณะ: วิทย์ สาขา(วิชาเอก): วิศวกรรมเคมี GPA (ปริญญาตรี): 2.5 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตตั้งแต่ระดับประถม ถึงมัธยม รูปแบบการสอน: สอนพื้นฐานแล้วจึงให้ทำโจทย์ ประสบการณ์การสอน: มีประสบการณ์สอนมา 3 ปี