เรียน ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ที่ไหนดี

ติวเตอร์มิว

ชื่อเล่น: มิว เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สามเสนวิทยาลัย แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.71 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ: พาณิชศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ สาขา(วิชาเอก): Finance วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ถึงระดับชั้นม.ต้น วิทยาศาสตร์ ถึงระดับชั้นประถมปลาย รูปแบบการสอน: สอนปูพื้นฐาน อธิบายเน้นความเข้าใจ ไม่เน้นให้ท่องจำ เตรียมการบ้านให้น้องกลับไปฝึกฝน(ไม่เยอะ) ถ้าน้องเป็นเด็กเล็ก(อนุบาล, ประถมต้น) จะมีเกมให้น้องเล่นในบางครั้ง ประสบการณ์การสอน: 1.นักเรียนหญิงม.6 โรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวน (EP) วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2.นักเรียนชายม.3 โรงเรียนราชวินิตมัธยม วิชาคณิตศาสตร์

ติวเตอร์ปูนิ่ม

ชื่อเล่น: ปูนิ่ม เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: บางบัวทอง แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 2.76 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะ: วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขา(วิชาเอก): คณิตศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 2.5 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ติวเตอร์คณิตศาสตร์ทั่วไป คณิตศาสตร์เตรียมสอบเข้า รร สาธิต สสวท ระดับประถมต้น-ประถมปลาย ติวเตอร์คณิตศาสตร์ มัธยมต้น-มัธยมปลาย ติวเตอร์แคลคูลัส ป.ตรี1 รูปแบบการสอน: 1.ใช้ข้อสอบทดสอบวัดระดับผู้เรียนก่อน 2.เตรียมเนื้อหาให้เหมาะสมกับผู้เรียน และเวลา 3. สอนทำแบบฝึกหัด 4. ทดสอบผู้เรียนจากข้อสอบ พร้อมอธิบายเฉลย ประสบการณ์การสอน: ติวเตอร์คณิตศาสตร์ทั่วไป คณิตศาสตร์เตรียมสอบเข้า รร …

ติวเตอร์ปูนิ่ม Read More »