ติวเตอร์นิวส์

ชื่อเล่น: นิวส์ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ท่าวังผาพิทยาคม แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.50 ระดับการศึกษา: ปริญญาโท ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร สาขา(วิชาเอก): บริหารจัดการ GPA (ปริญญาตรี): 3.75 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: สถาบับบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะ: พัฒนาการเศรษฐกิจ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ อนุบาล-มัธยมศึกษา รูปแบบการสอน: ตัวต่อตัว ห้องเรียน กลุ่มย่อย ประสบการณ์การสอน: ม.3-4 โรงเรียนนารีรัตน์อุปถัมภ์ ราชบุรี สถาบันติวเตอร์บ้านบดินทร์ สถาบันแมทเนเซียม น้องป.6 สาธิตจุฬาฯ ป.6 อัสสัมชัญบางรัก เตรียมสอบเข้าม.1 …

ติวเตอร์นิวส์ Read More »