ติวเตอร์จา

ชื่อเล่น: จา เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: บางกอกวิทยา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.7 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะ: วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขา(วิชาเอก): เคมีอุตสาหกรรม GPA (ปริญญาตรี): 2.85 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะ: วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิชาเคมี ป.ตรี ม.ต้น ม.ปลาย วิชาวิทยาศาสตร์ ประถม ม.ต้น ม.ปลาย รูปแบบการสอน: มีชีทให้น้อง และเมื่อสอนจบแต่ละบทจะมีชีทสรุปให้น้องเพื่อการง่ายต่อการทำความเข้าใจ ทบทวน และการจำ และจะมีแบบฝึกหัดท้ายบท ประสบการณ์การสอน: …

ติวเตอร์จา Read More »