ติวเตอร์เจน

ชื่อเล่น: เจน เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: พระหฤทัยคอนแวนต์ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.25 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา(วิชาเอก): ฟิสิกส์ GPA (ปริญญาตรี): 2.3 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ ทุกระดับชั้น รูปแบบการสอน: มีชีทรวมสรุป แบบฝึกหัดครบถ้วน ไม่มากและไม่น้อย เหมาะสมกับผู้เรียน สบาย และเป็นกันเองกับผู้เรียน ประสบการณ์การสอน: คณิตศาสตร์ ประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ติวสอบเข้า ฟิสิกส์ มัธยมปลาย (น้องสอบติด วิศวะ มหิดล สถาปัตย์ ลาดกระบัง เกรดจาก 2 …

ติวเตอร์เจน Read More »