เรียน พิเศษ ภาษา อังกฤษ ที่ไหน ดี คะ

ติวเตอร์ตี้

ชื่อเล่น: ตี้ เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ปทุมเทพวิทยาคาร แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.20 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์ คณะ: เศรษฐศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ GPA (ปริญญาตรี): 2.70 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: อนุบาล ประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น รูปแบบการสอน: เน้นผู้เรียนเป็นหลักและช่วยเสริมในส่วนที่ยังไม่เข้าใจและแนะนำวิธีที่ง่ายเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ประสบการณ์การสอน: สอนภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ระดับอนุบาล ประถมต้นและประถมปลาย

ติวเตอร์จ๋า

ชื่อเล่น: จ๋า เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เตรียมอุดมศึกษา แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.67 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: ศิลปศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ฝรั่งเศส GPA (ปริญญาตรี): 3.12 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: University of Lille, France คณะ: Business and management วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ประถม มัธมยม มหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส ไทย รูปแบบการสอน: สอนสนุก เข้าใจง่าย มีเทคนิคการสอนใหม่ๆ ประสบการณ์การสอน: ภาษาอังกฤษ …

ติวเตอร์จ๋า Read More »

ติวเตอร์ซอ

ชื่อเล่น: ซอ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สระแก้ว แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.91 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: ศรีนครินทรวิโรฒ คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): วิทยาศาสตร์-เคมี (กศ.บ.) วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิทยาศาสตร์ประถม-ม.ต้น คณิตศาสตร์ประถม รูปแบบการสอน: ยกตัวอย่างในชีวิตประจำวัน ทำแบบฝึกหัด ประสบการณ์การสอน: วิทยาศาสตร์ประถม-ม.ต้น คณิตศาสตร์ประถม,ม.1 ความสามารถพิเศษ: ดนตรีไทย