ติวเตอร์จ๋า

ชื่อเล่น: จ๋า เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เตรียมอุดมศึกษา แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.67 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: ศิลปศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ฝรั่งเศส GPA (ปริญญาตรี): 3.12 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: University of Lille, France คณะ: Business and management วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ประถม มัธมยม มหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส ไทย รูปแบบการสอน: สอนสนุก เข้าใจง่าย มีเทคนิคการสอนใหม่ๆ ประสบการณ์การสอน: ภาษาอังกฤษ …

ติวเตอร์จ๋า Read More »