เรียน พิเศษ ฟิสิกส์ ที่ไหน ดี คะ

ติวเตอร์จา

ชื่อเล่น: จา เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: บางกอกวิทยา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.7 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะ: วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขา(วิชาเอก): เคมีอุตสาหกรรม GPA (ปริญญาตรี): 2.85 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะ: วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิชาเคมี ป.ตรี ม.ต้น ม.ปลาย วิชาวิทยาศาสตร์ ประถม ม.ต้น ม.ปลาย รูปแบบการสอน: มีชีทให้น้อง และเมื่อสอนจบแต่ละบทจะมีชีทสรุปให้น้องเพื่อการง่ายต่อการทำความเข้าใจ ทบทวน และการจำ และจะมีแบบฝึกหัดท้ายบท ประสบการณ์การสอน: …

ติวเตอร์จา Read More »

ติวเตอร์แพรว

ชื่อเล่น: แพรว เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.7 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี6 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: เภสัชศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เภสัชศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 3.2 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิต อังกฤษ เคมี ทุกระดับชั้น รูปแบบการสอน: เป็นกันเอง เน้นความเข้าใจ ประสบการณ์การสอน: สอนการบ้านทั่วไปน้อง

ติวเตอร์มะปราง

ชื่อเล่น: มะปราง เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: พระปฐมวิทยาลัย แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.80 ระดับการศึกษา: ปริญญาโท ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล คณะ: สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม GPA (ปริญญาตรี): 3.08 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์(ประถม, ม.1, ม.2) วิทยาศาสตร์(ประถม) รูปแบบการสอน: ปูพื้นฐานให้เกิดความเข้าใจและก็จะทำโจทย์ ประสบการณ์การสอน: เคยสอนเด็กระดับป.3-6 และม.1