ติวเตอร์ฟาง

ชื่อเล่น: ฟาง เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.75 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะ: สังคมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ประวัติศาสตร ์ GPA (ปริญญาตรี): 3.32 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย รามคำแหง คณะ: ศึกษาศาสตร์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: อนุบาล-ป.6 ภาษาอังกฤษ,ภาษาไทย,สังคม รูปแบบการสอน: ติวเนื้อหาตามบทเรียน ติวสอบ ทำแบบฝึกหัด ประสบการณ์การสอน: อนุบาล EP, นานาชาติ ติว ป.1-ป.3 อัสสัมชัน ความสามารถพิเศษ: ภาษาอังกฤษ …

ติวเตอร์ฟาง Read More »