ติวเตอร์มด

ชื่อเล่น: มด เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 3.10 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะ: มนุษยศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ภาษาไทย GPA (ปริญญาตรี): 3.30 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: อนุบาล-ม.6 รูปแบบการสอน: สอนสนุก เน้นเข้าใจ เป็นกันง่าย มีเทคนิคในการช่วยจำเนื้อหา ประสบการณ์การสอน: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(ประถม) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี