เรียน คณะ วิทยาศาสตร์ สาขา ฟิสิกส์

ติวเตอร์โฮม

ชื่อเล่น: โฮม เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 3.6 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ: พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขา(วิชาเอก): บัญชี GPA (ปริญญาตรี): 3.33 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิต ม.ต้น อังกฤษ ทั่วไป บัญชีพื้นฐาน รูปแบบการสอน: ดูวัตถุประสงค์ของผู้เรียน แล้วไปตามนั้น อธิบายมีเหตุผล

ติวเตอร์เจน

ชื่อเล่น: เจน เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: พระหฤทัยคอนแวนต์ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.25 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา(วิชาเอก): ฟิสิกส์ GPA (ปริญญาตรี): 2.3 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ ทุกระดับชั้น รูปแบบการสอน: มีชีทรวมสรุป แบบฝึกหัดครบถ้วน ไม่มากและไม่น้อย เหมาะสมกับผู้เรียน สบาย และเป็นกันเองกับผู้เรียน ประสบการณ์การสอน: คณิตศาสตร์ ประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ติวสอบเข้า ฟิสิกส์ มัธยมปลาย (น้องสอบติด วิศวะ มหิดล สถาปัตย์ ลาดกระบัง เกรดจาก 2 …

ติวเตอร์เจน Read More »