ติวเตอร์ปิ๊ง

ชื่อ: ติวเตอร์ปิ๊ง เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เตรียมอุดมศึกษา แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.81 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: อักษรศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ภาษาสเปน GPA (ปริญญาตรี): 3.63 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิชา: ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ,การบ้านทั่วไป ระดับชั้น: อนุบาล, ประถมต้น, ประถมปลาย, มัธยมต้น รูปแบบการสอน: 1. ประเมินพื้นฐานผู้เรียนและถามความต้องการของผู้เรียนก่อนว่าต้องการเน้นในเรื่องไหน 2. เตรียมบทเรียน 3. ปรับเทคนิคตามนิสัยของผู้เรียน ประสบการณ์การสอน: -เคยสอนนักเรียนประถมโรงเรียนอัสสัมชัญและนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทพศิรินทร์ -ติวหนังสือให้เพื่อนๆและน้องๆอยู่เสมอ ความสามารถพิเศษ: -สอนภาษาสเปนได้ -ถนัดการสอนให้ผู้เรียนวิเคราะห์ -เข้ากับเด็กได้ดีเพราะมีลูกพี่ลูกน้องหลายคน …

ติวเตอร์ปิ๊ง Read More »