ติวเตอร์ปราง

ชื่อเล่น: ปราง เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สุวรรณารามวิทยาคม แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.26 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: ศรีนครินทรวิโรฒ คณะ: สังคมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง GPA (ปริญญาตรี): 3.49 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ไทย อังกฤษ สังคม ระดับชั้นอนุบาล ประถม รูปแบบการสอน: สอนทั้งในตำราและนอกตำรา ปรับระดับการเรียนของผู้เรียน สอนไม่เครียด มีเทคนิคการจำ มีแบบฝฝึกหัด ประสบการณ์การสอน: ติว GAT เชื่อมโยง ให้รุ่นน้อง ความสามารถพิเศษ: เล่นละครเวที