ติวเตอร์โจ้

ชื่อเล่น: โจ้ เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สวนกุหลาบวิทยาลัย แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.62 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ชีวเคมี วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคม อนุบาล-ม.ต้น รูปแบบการสอน: สอนสนุก อารมณ์ดี เน้นเข้าใจ 🙂 ประสบการณ์การสอน: ป.4 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ม.1 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย การบ้านทั่วไป ติวสอบกลางภาค/ปลายภาค