ติวเตอร์แดน

ชื่อเล่น: แดน เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.48 ระดับการศึกษา: ปริญญาโท ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: สงขลานครินทร์ คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เทคโนโลยีชีวภาพ GPA (ปริญญาตรี): 3.24 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: มหิดล คณะ: สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิทย์-คณิต ประถม-ม.ปลาย ทั้งไทยและ EP รูปแบบการสอน: เน้นความเข้าใจ ไม่ท่องจำ ไม่สอนเน้นสูตรลัด ประสบการณ์การสอน: เคยสอนวิทย์-คณิต ประถม-ม.ปลาย มากกว่า 3 ปี ปัจจุบัน มีงานต่อเนื่องหลายโรงเรียน …

ติวเตอร์แดน Read More »