ติวเตอร์เก๋

ชื่อเล่น: เก๋ เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: หนองไผ่ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.19 ระดับการศึกษา: ปริญญาโท ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เคมี GPA (ปริญญาตรี): 2.73 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะ: วิทยาศาสตร์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิต ป.-ม.3 วิทยาศาตร์ ป.1-ม.3 ไทย ป.1-ม.3 เคมีทั่วไป เคมีสำหรับวิศวะกร เคมีพื้นฐาน เคมีอินทรีย์พื้นฐาน เคมี ม.4-ม.6 รูปแบบการสอน: สอนปูพื้นฐาน และ …

ติวเตอร์เก๋ Read More »