เรียนภาษาอังกฤษ ลาดพร้าว

ติวเตอร์น้ำฝน

ชื่อเล่น: น้ำฝน เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.57 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: ศิลปศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา GPA (ปริญญาตรี): 3.25 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาอังกฤษ อนุบาล-ประถม6 สังคม อนุบาล-ประถม6 รูปแบบการสอน: จะดูพิ้นฐานที่น้องแต่ละคนมีก่อน จากนั้นจะ่อยๆเริ่มเนื้อหาจากที่น้องพอเข้าใจ แล้วค่อยๆเพิ่มความยากขึ้นเรื่อยๆ ประสบการณ์การสอน: เคยสอนพิเศษน้องประถมที่บ้าน

ติวเตอร์แดน

ชื่อเล่น: แดน เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.48 ระดับการศึกษา: ปริญญาโท ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: สงขลานครินทร์ คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เทคโนโลยีชีวภาพ GPA (ปริญญาตรี): 3.24 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: มหิดล คณะ: สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิทย์-คณิต ประถม-ม.ปลาย ทั้งไทยและ EP รูปแบบการสอน: เน้นความเข้าใจ ไม่ท่องจำ ไม่สอนเน้นสูตรลัด ประสบการณ์การสอน: เคยสอนวิทย์-คณิต ประถม-ม.ปลาย มากกว่า 3 ปี ปัจจุบัน มีงานต่อเนื่องหลายโรงเรียน …

ติวเตอร์แดน Read More »

ติวเตอร์โตโต้

ชื่อเล่น: โตโต้ เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: นวมินทราชนูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑล แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.38 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): วิศวโยธา-ชลประทาน GPA (ปริญญาตรี): 3.04 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ประถมต้น-มัธยมปลาย รูปแบบการสอน: สอนสนุก เป็นกันเอง ไม่เข้าใจสอนซ้ำได้จนกว่าจะเข้าใจ ประสบการณ์การสอน: นักเรียนมัธยมปลายโรงเรียนสาทิตเกษตร ความสามารถพิเศษ: ร้องเพลง เล่นกีตาร์ ทำอาหาร