เรียนภาษาอังกฤษ ยังไงให้เก่ง

ติวเตอร์โตโต้

ชื่อเล่น: โตโต้ เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: นวมินทราชนูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑล แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.38 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): วิศวโยธา-ชลประทาน GPA (ปริญญาตรี): 3.04 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ประถมต้น-มัธยมปลาย รูปแบบการสอน: สอนสนุก เป็นกันเอง ไม่เข้าใจสอนซ้ำได้จนกว่าจะเข้าใจ ประสบการณ์การสอน: นักเรียนมัธยมปลายโรงเรียนสาทิตเกษตร ความสามารถพิเศษ: ร้องเพลง เล่นกีตาร์ ทำอาหาร

ติวเตอร์ออน

ชื่อเล่น: ออน เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: หอวัง แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.83 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: เภสัชศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): วิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม GPA (ปริญญาตรี): 3.35 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์(ถนัดชีววิทยา) ประถมและม.ต้น ชีววิทยา ม.ปลาย รูปแบบการสอน: สอนแบบเป็นกันเอง คุยสนุกสนานได้ไม่เครียด เนื้อหาจะยึดจากที่น้องเรียนเป็นหลัก และอาจจะให้ลองทำแบบทดสอบก่อนเพื่อดูว่าน้องไม่ถนัดตรงเรื่องอะไร มีการบอกเนื้อหาคร่าวๆทั้งหมดที่จะเรียนให้น้องฟัง สอนเนื้อหาและให้ทำแบบฝึกหัด(ตัวอย่างข้อสอบ)ไปด้วย อาจมีแบบฝึกหัดให้น้องไปลองทำเองบ้าง ประสบการณ์การสอน: สอนชีววิทยา ม.3 สอบเข้าม.4 สอนคณิตศาสตร์ สอบเข้าม.1