ติวเตอร์เกียร์

ชื่อเล่น: เกียร์ เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.28 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): วิศวกรรมสารสนเทศ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: เคมี-ชีวะม.ปลาย /วิทย์ประถม-ม.ต้น /คณิตประถม-ม.4 /อังกฤษ ประถม-ม.ต้น /ไทย ประถม-ม.ปลาย / gatเชื่อมโยง รูปแบบการสอน: เป็นกันเอง เข้าใจง่าย มีเทคนิคการจำที่ง่ายๆ ประสบการณ์การสอน: เป็นติวเตอร์ตัวต่อตัวมากกว่า1ปี ความสามารถพิเศษ: การท่องจำแบบมีเทคนิค