เรียนภาษาอังกฤษ ป.1

ติวเตอร์Pond

ชื่อเล่น: Pond เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.31 ระดับการศึกษา: ปริญญาโท ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เครื่องกล GPA (ปริญญาตรี): 2.8 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: พาณิชยศาสตรและการบัญชี วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ฟิสิกส์ ระดับมัธยมปลาย คณิต ระดับมัธยม รูปแบบการสอน: สอนตัวต่อตัว เน้นพื้นฐาน ประสบการณ์การสอน: 4 ปี ความสามารถพิเศษ: เล่นเปียโน

ติวเตอร์หม่อน

ชื่อเล่น: หม่อน เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.82 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหิดล คณะ: แพทยศาสตร์โรงพบายาลรามาธิบดี สาขา(วิชาเอก): วิทยศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย GPA (ปริญญาตรี): 3.67 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ระดับชั้นประถมถึงมัธยมต้น รูปแบบการสอน: ผู้สอนจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการ สอนให้กับเด็ก เนื้อหาการเรียนขึ้นอยู่กับเด็กว่าต้องการให้สอนหรือเน้นส่วนไหนเป็นพิเศษ ส่วนใหญ่จะสอนทั้งเนื้อหาและเก็งข้อสอบ ประสบการณ์การสอน: เคยสอนพิเศษคณิตศาสตร์ ม.1 ความสามารถพิเศษ: เล่นกีต้าร์

อัตราค่าเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

สำหรับการเรียนตัวต่อตัว-สอนนอกสถานที่ ระดับชั้น คนที่1 คนที่2 คนที่3 คนต่อไป ระดับอนุบาล 1-3 150 100 50 50 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 200 100 50 50 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 200 100 50 50 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 250 100 50 50 เรียนติวสอบเข้า ป.1  ม.1 และ ม.4 250 100 50 50 ระดับมหาวิทยาลัย 300 100 50 50 * หลักสูตรอังกฤษ Inter , English Program , Bilingual และGifted เพิ่ม 50บาท/ชั่วโมง

วิชาภาษาอังกฤษ

  อังกฤษเพื่อการศึกษา เปิดรับสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา โดยครอบคุมทุกหลักสูตรของแต่ละโรงเรียน ทั้ง หลักสูตรไทย หลักสูตร International หลักสูตรสองภาษา (English – Thai Program) เน้นความเข้าใจ มากว่าการท่องจำ จากคำศัพท์รอบตัวไปแตกรากศัพท์ที่กว้างมากขึ้น รวมทั้ง Gramma ซึ่งจะเสริมเพิ่มเติมความเข้าใจทางด้านไวยกรณ์ของภาษาอังกฤษ